Trepi ja keerdtrepi konstruktsioonid

Sirged, keerd- ja heelikstrepid koos piiretega.