Tootmisvõimalused

Pakume oma klientidele ratsionaalseid ja kestvaid lahendusi, kasutades selleks põhiliselt roostevaba või  tavaterast, aga vajadusel ka plasti või mõnda muud materjali. Siin saame toetuda varasematele eri valdkonna tööde käigus omandatud kogemustele ning headele sidemetele koostööpartneritega.

  • lehtmaterjali plasma- ja laserlõikus
  • torupainutus ja valtsimine
  • lehtmaterjali painutus
  • CNC treimine ja freesimine
  • argoonkeevitus (ka värvilistele metallidele)
  • haavelpritsimine
  • pulbervärvimine
  • roostevaba pinna lihvimine ja mehhaaniline poleerimine
  • sõidukivelgede viimistlus